top of page
Logo Thuisbegeleiding Boon, autisme begeleiding

Welkom bij Thuisbegeleiding Boon

Thuisbegeleiding Boon staat voor goede begeleiding op maat bij de mensen thuis. Samen werken we naar de doelstelling die we voor ogen hebben.

Voor het bieden van goede begeleiding op maat is het belangrijk om een cliënt goed te leren kennen. Hierdoor kan ik goed aansluiten op de interesses van de client, zodat we samen kunnen bouwen aan vaardigheden, zelfvertrouwen en vanuit daar stappen kunnen maken in de ontwikkeling. Ook heb ik ervaring in het bieden van ondersteuning in de klas. Voor mij begint zo'n traject met een kennismakingsgesprek, waarin we bespreken wat de begeleidingsvraag is en kunnen bekijken of we een klik hebben.

Mijn naam is Marijke Boon. Ik ben een geduldig persoon, vind het sociale aspect belangrijk, dit draag ik uit door naar ideeën of mening te vragen en belangstelling te tonen in anderen. Dit uit zich in observeren en de ander zien in wie die persoon daadwerkelijk is. Het kunnen inleven in een ander, door aan de ene kant mijzelf op een lager pitje te zetten en aan de andere kant steun en begeleiding bieden waar dat nodig is.

 

Ik vind het fijn en prettig om in mijn werk humor te gebruiken en kan hier ook goed op anticiperen.

Voor mij is het belangrijk om samen te werken met de ouders van mijn cliënten, overlegmomenten bij binnenkomst en/ of vertrek zijn erg waardevol. Ik denk proactief mee in de zorg van de cliënt.

Dit zijn de cursussen die ik heb gevolgd:

  • Basiscursus begeleiden mensen met autisme

  • Autisme Belevingscircuit

  • Cursus ADL

  • Contact spelend leren

 

Ik ben bevoegd voor het geven van medicatie (geen insuline).

Voor meer informatie kunt u mij bellen of mailen

 

Ik werk op basis van PGB en ben in bezit van een auto.

Marijke

Over mij
Mijn diensten

Mijn diensten

Structuur

Ik heb ervaring in het opzetten van een dagstructuur en kan hiernaar werken. Het dagprogramma werkt volgens een vaste structuur en heeft een goede balans tussen inspanning en ontspanning. Ik ben bekend met geef me de vijf.

ADL

 

Voor kinderen met somatische problematiek ben ik geschoold in het bieden van de ADL.

Stimuleren van ontwikkeling

 

Afhankelijk van de vaardigheden van de cliënt kan ik ondersteunen in het stimuleren van de ontwikkeling.

  • Taalontwikkeling: Ik heb ervaring in het stimuleren van de woordenschat en het taalbegrip. Zonodig gebruik ik hierbij visuele ondersteuning of spelvormen.

  • Motoriek: Ik kan cliënten helpen met leren knippen, kleuren of bijvoorbeeld kleine objecten spelenderwijs leren manipuleren. Maar ook met iets als leren traplopen kan ik ondersteunen.

  • Zelfstandigheidsbevordering: Als een cliënt iets zelf kan laat ik dit zoveel mogelijk ook zelf doen. Natuurlijk ondersteun ik waar nodig, maar ik neem zo min mogelijk over.

Verslaglegging

Ik maak dagelijks een verslag van wat we hebben gedaan. Ik ben bereid om aan te sluiten bij eventuele MDO's.

Thuisbegeleiding Boon:
 

  • Ondersteuning bij het opgroeien

  • Flexibele inzetbaarheid met ruime ervaring in autisme begeleiding

Image by Tayawee Supan
Logo Thuisbegeleiding Boon RGB.png
Contact

Contact

Contactgegevens:

Havikweg 3,

1826 JT, Alkmaar

Telefoon: 06 312 43 884

E-mail: thuisbegeleidingboon@gmail.com

KvKnr: 65362667

Logo Thuisbegeleiding Boon RGB.png
bottom of page